• Polichlorek winylu – PVC, PCW
• WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
• PCB (polichlorowane bifenyle)
• Ftalany (w tym substancje zapachowe)
• Triklosan
• Triklokarban

Wszystkie

Produkty

Nasze

Standardy

Przestrzegamy najwyższych

standardów

 

Bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników od zawsze jest dla nas najważniejsze. To dlatego wdrożyliśmy rygorystyczny proces badania produktów, dzięki któremu analizujemy każdy surowiec, zanim wykorzystamy go w naszych preparatach. Naszym celem jest informowanie klientów o składzie naszych nawozów w sposób zrozumiały, wiarygodny i łatwo dostępny. W przypadku braku poszukiwanych informacji na naszych stronach internetowych lub na produktach prosimy o kontakt z nami - chętnie pomożemy.

 

 

Wiemy, że klienci coraz częściej preferują mieszanki bazujące na naturalnych i bezpiecznych składnikach, dlatego dla naszych produktów stale opracowujemy coraz to nowsze technologie z większą zawartością składników pochodzenia naturalnego.

 

 

 

Substancje, których nie stosujemy:

 

• Alkilofenole i etoksylaty alkilofenoli
• Benzen
• Bisfenol A
• Metale ciężkie: Arsen, ołów, chrom VI, rtęć, kadm, nikiel
• Mikrogranulki
• Organotyny (TBT, DBT, MBT, DOT)

 

 

Popularnie stosowane składniki:

 

• Cukry,

• Aminokwasy,

• Fosforany,

• Azotany,

• Materia organiczna,

• Leonardyty,

• Nanocząsteczki.

 

 

 

Wytyczne dla zewnętrznych

partnerów biznesowych

 

Wierzymy, że sposób, w jaki działamy zarówno jako Spółka, jak i jako osoby prywatne, opiera się na zasadzie uczciwego postępowania we wszystkim, co robimy. To sprawia, że klienci pokładają w nas zaufanie, oddając nam swoje pola areały pod opiekę. Nasi klienci i partnerzy biznesowi chętnie z nami współpracują, a najbardziej utalentowani specjaliści poszerzają naszą kadrę.

 

Niniejsze wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju dla zewnętrznych partnerów biznesowych wyjaśniają globalne standardy, których należy przestrzegać w codziennej działalności biznesowej. Od zewnętrznych partnerów biznesowych i ich dostawców oczekujemy, że będą podzielać zaangażowanie firmy w przestrzeganie tych standardów. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania audytów w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi wytycznymi, a także do przerwania wszelkich relacji biznesowych w przypadku, gdy zewnętrzny partner biznesowy naruszy te wytyczne.


Zewnętrzni partnerzy biznesowi zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa przez cały czas. Żaden z zewnętrznych partnerów biznesowych nie ma prawa wymagać ani żądać od któregokolwiek ze swoich pracowników czy też innych osób naruszenia tych standardów lub przepisów prawa.


Wynagrodzenia i godziny pracy

Zewnętrzni partnerzy biznesowi muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń i godzin pracy, w tym płacy minimalnej, nadgodzin, zasad dotyczących ustalania i naliczania godzin nadliczbowych, przerw przeznaczonych na posiłki i odpoczynek, a także zobowiązani są do zapewniania
prawnie uregulowanych świadczeń. W przypadku gdy lokalne normy przemysłowe wykraczają poza obowiązujące wymogi prawne, zewnętrznych partnerów biznesowych zachęca się do zapewnienia wynagrodzeń spełniających wyższe lokalne standardy branżowe.


Przymus, nękanie i dyscyplina

Oczekujemy od swoich zewnętrznych partnerów biznesowych traktowania swoich pracowników z godnością i szacunkiem. Zewnętrzni partnerzy biznesowi zobowiązani są do wdrażania programów zapobiegania, wykrywania i rozwiązywania problemu dotyczącego niedopuszczalnego traktowania pracowników, na przykład molestowania, niewłaściwej dyscypliny, dyskryminacji, stosowania kar fizycznych lub psychicznych lub innych form zastraszania lub nadużyć (np. molestowania fizycznego, groźby nadużyć, molestowania seksualnego lub innych form znęcania
się, nadużyć słownych, wszelkiego rodzaju kar cielesnych lub innych form przymusu psychicznego lub fizycznego jako form kar dyscyplinarnych).

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zewnętrzni partnerzy biznesowi muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad, regulacji prawnych i norm branżowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczekujemy, że nasi zewnętrzni partnerzy biznesowi będą zaangażowani w poprawę wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy w obrębie swoich oddziałów, pracowników i otaczającej ich społeczności. Od naszych zewnętrznych partnerów biznesowych oczekuje się podjęcia wszelkich uzasadnionych i niezbędnych działań, które mają na celu zapobieganie wypadkom i obrażeniom ciała, analizowanie i minimalizowanie narażenia na wszelkie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, ochronę ich majątku rzeczowego, zapewnienie ciągłości pracy i budowanie zaufania publicznego.

 

Prywatność pracowników i danych

Zewnętrzni partnerzy biznesowi muszą szanować prywatność swoich pracowników, jak również tych, których dane osobowe firma powierza im w celu dostarczania produktów lub usług. Firma oczekuje od zewnętrznych partnerów biznesowych właściwej ochrony i wykorzystywania danych osobowych. Firma oczekuje, że wszyscy zewnętrzni partnerzy biznesowi przeszkolą swoich w zakresie rozumienia wymogów i osobistej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, a także wszystkich informacji dotyczących firmy Fitoplon.

 

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

3 Maja 8/1,

85-016 Bydgoszcz

kontakt@fitoplon.pl

tel. 536 710 190

Polityka Prywatności     /     © 2019-2024 Fitoplon     /     Projekt i realizacja: houseofideas.pl